6 teknologitrender 2020 Varje marknadsförare borde veta om

Det är ingen hemlighet att marknadsföringstrender dyker upp med förändringar och innovationer inom teknik. Om du vill att ditt företag ska sticka ut, ta in nya kunder och öka synligheten online måste du vara proaktiv när det gäller tekniska förändringar. Tänk på tekniska trender på två sätt (och din inställning kommer att göra skillnad mellan framgångsrika kampanjer och crickets i din analys): Antingen vidta åtgärder för att lära dig trenderna och tillämpa dem, eller bli kvar. I denna