VR: s stigande tidvatten inom publicering och marknadsföring

Sedan början av modern marknadsföring har varumärken förstått att det är kärnan i en framgångsrik marknadsstrategi att skapa en koppling till slutanvändarna - att skapa något som rör känslor eller ger en upplevelse ofta har det mest bestående intrycket. Med marknadsförare som alltmer vänder sig till digital och mobil taktik har möjligheten att ansluta till slutanvändare på ett uppslukande sätt minskat. Dock är löftet om virtual reality (VR) som en uppslukande upplevelse på