Vad är Neuro Design?

Neuro Design är ett nytt och växande fält som använder insikter från sinnesvetenskapen för att hjälpa till att skapa mer effektiva mönster. Dessa insikter kan komma från två huvudkällor: De allmänna principerna för bästa praxis för Neuro Design som härrör från akademisk forskning om det mänskliga visuella systemet och synens psykologi. Dessa inkluderar saker som vilka delar av vårt synfält som är mer känsliga för att märka visuella element, vilket hjälper designers att komponera