Är din organisation redo att använda Big Data?

Big Data är mer ambition än verklighet för de flesta marknadsföringsorganisationer. Brett samförstånd om det strategiska värdet av Big Data viker för den myriad av muttrar och bultar som är tekniska frågor som är nödvändiga för att strukturera ett dataekosystem och få liv i skarp datadriven insikt i personlig kommunikation. Du kan bedöma en organisations beredskap att utnyttja Big Data genom att analysera en organisations kapacitet inom sju nyckelområden: Strategic Vision är acceptansen av Big Data som en kritisk