Hur maskininlärning och förvärv kommer att växa ditt företag

Under den industriella revolutionen agerade människor som delar i en maskin, stationerade längs monteringslinjer och försökte få sig att arbeta så mekaniskt som möjligt. När vi går in i det som nu kallas "den 4: e industriella revolutionen" har vi kommit att acceptera att maskiner är mycket bättre på att vara mekaniska än människor. I den livliga världen av sökannonsering, där kampanjchefer balanserar sin tid mellan att kreativt bygga kampanjer och mekaniskt hantera och uppdatera dem på