B2C CRM är kritiskt för företag som möter kunder

Konsumenterna på dagens marknad är mer bemyndigade än någonsin tidigare och letar aktivt efter möjligheter att engagera sig med företag och varumärken. Den massiva maktövergången till konsumenter har skett snabbt och lämnade de flesta företag bedrövligt dåligt utrustade för att utnyttja all ny information som konsumenterna började tillhandahålla på nya sätt. Även om nästan alla sofistikerade konsumentinriktade företag använder CRM-lösningar för att hantera kunder och framtidsutsikter, är de flesta baserade på årtionden gammal teknik - och de designades