Hur symbios för traditionell och digital marknadsföring förändrar hur vi köper saker

Marknadsföringsindustrin är djupt kopplad till mänskligt beteende, rutiner och interaktioner, vilket innebär att vi följer den digitala omvandlingen vi har genomgått under de senaste tjugofem åren. För att hålla oss inblandade har organisationer svarat på denna förändring genom att göra digitala och sociala mediekommunikationsstrategier till en viktig del av deras affärsmarknadsplaner, men det verkar inte som om de traditionella kanalerna övergavs. Traditionella marknadsföringsmedier som skyltar, tidningar, tidningar, tv, radio eller flygblad tillsammans med digital marknadsföring och socialt