Digital Remedy's Flip gör köp, hantering, optimering och mätning av OTT-reklam enkel

Explosionen i strömmande medialternativ, innehåll och tittarantal under det senaste året har gjort Over-The-Top (OTT) -annonsering omöjlig att ignorera för varumärken och byråer som representerar dem. Vad är OTT? OTT hänvisar till strömmande medietjänster som tillhandahåller traditionellt sändningsinnehåll i realtid eller on-demand över internet. Begreppet over-the-top innebär att en innehållsleverantör går över toppen av typiska internettjänster som webbsurfning, e-post osv.