En smart strategi för e-postanpassning förklaras

Marknadsförare brukar se e-postanpassning som en ledtråd till högre effektivitet i e-postkampanjer och använda den massivt. Men vi tror att ett klokt tillvägagångssätt för e-postanpassning ger bättre resultat ur en kostnadseffektivitetssynpunkt. Vi har för avsikt att vår artikel ska utvecklas från gammal god e-post till sofistikerad e-postanpassning för att visa hur olika tekniker fungerar beroende på e-posttyp och syfte. Vi kommer att ge teorin om vår