De tre rapporterna Varje B3B-CMO måste överleva och blomstra 2

Medan marknadsföringsledare kan ha tillgång till tusentals datapunkter och hundratals rapporter kan de kanske inte fokusera på de som är mest påverkande för verksamheten.