Hur förläggare kan förbereda en teknisk stack för att nå en alltmer fragmenterad publik

2021 kommer att göra det eller bryta det för utgivare. Det kommande året kommer att fördubbla trycket på medieägare, och bara de smartaste spelarna kommer att hålla sig flytande. Digital reklam som vi vet är på väg att ta slut. Vi flyttar till en mycket mer fragmenterad marknad och förläggare måste tänka om sin plats i detta ekosystem. Förläggare kommer att möta kritiska utmaningar med prestanda, användaridentitet och skydd av personuppgifter. För att

DMP Integration: Datadriven verksamhet för utgivare

Den radikala minskningen av tillgängligheten från tredjepartsdata innebär färre möjligheter för beteendeinriktning och en minskning av reklamintäkterna för många medieägare. För att kompensera förlusterna måste publicister tänka på nya sätt att närma sig användardata. Att anställa datahanteringsplattformen kan vara en väg ut. Inom de kommande två åren kommer reklammarknaden att fasas ut cookies från tredje part, vilket kommer att förändra den traditionella modellen för inriktning på användare, hantering av annonsutrymmen,