Marknadsföring behöver kvalitetsdata för att vara datadriven – kamper och lösningar

Marknadsförare är under extrem press att vara datadrivna. Ändå kommer du inte att hitta marknadsförare som pratar om dålig datakvalitet eller ifrågasätter bristen på datahantering och dataägande inom sina organisationer. Istället strävar de efter att vara datadrivna med dålig data. Tragisk ironi! För de flesta marknadsförare upplevs inte ens problem som ofullständig data, stavfel och dubbletter som ett problem. De skulle ägna timmar åt att fixa misstag i Excel, eller så skulle de leta efter plugins för att ansluta data