Varför du och din kund borde agera som ett gift par 2022

Kundretention är bra för affärer. Att vårda kunder är en enklare process än att attrahera nya, och nöjda kunder är mycket mer benägna att göra återkommande köp. Att upprätthålla starka kundrelationer gynnar inte bara din organisations resultat, utan det förnekar också några av effekterna av nya regler för datainsamling, som Googles förestående förbud mot tredjepartscookies. En ökning på 5 % i kundbehållning korrelerar med en ökning på minst 25 % i