Fem bästa tips för att bygga en strategi för tanke på ledarskap

Covid-19-pandemin har belyst hur enkelt det är att bygga - och förstöra - ett varumärke. Faktum är att själva karaktären av hur varumärken kommunicerar förändras. Känslor har alltid varit en viktig drivkraft i beslutsfattandet, men det är hur varumärken ansluter till sin publik som kommer att avgöra framgång eller misslyckande i post-Covid-världen. Nästan hälften av beslutsfattarna säger att en organisations innehåll i tankeledarskap direkt bidrar till deras inköpsvanor, men 74% av företagen har