Utöver demografi: Typer av avancerad publiksegmentering som driver mätbart engagemang

Tack vilken guru du tror på för Marketing Automation och den slaka det ger marknadsförare. Oftast använder vi Marketing Automation för att engagera och vårda leads. Detta kan uppnås med droppkampanjer och beteendeutlösande meddelanden för dem att vidta åtgärder. Mail Merge är en annan funktion från himlen. Möjligheten att inkludera varje enskild mottagares namn i ämnet och den första raden i din e-post är en omvandlare som inte kan misslyckas ... Eller är det? Sanningen är det inte