Teknik: Enkelt mål, inte alltid lösningen

Dagens affärsmiljö är tuff och oförlåtlig. Och det blir mer. Minst hälften av de visionära företagen i Jim Collins klassiska bok Built to Last har minskat i prestanda och anseende under årtiondet sedan den publicerades första gången. En av de bidragande faktorerna jag har observerat är att få av de tuffa problemen vi möter idag är en dimensionell - det som verkar vara ett tekniskt problem är sällan