Effektiva sätt att publicera en Android-app på Google Play Butik

Den enklaste metoden att distribuera en Android-applikation är med hjälp av Google Play-butiken. Det är det minst komplexa tillvägagångssättet att nå fram till många potentiella kunder. Att överföra den första applikationen i Play Store är inte besvärligt så mycket, följ bara några tips och din applikation är förberedd för nedladdning. Android-apputvecklare strävar efter att förse dig med den bästa applikationen som kan tas emot av maximal publik. Du tillbringade en