Hur man äger digital omvandling med influensrelationer

Dina kunder blir mer informerade, bemyndigade, krävande, kräsna och svårfångade. Tidigare taktik och mått stämmer inte längre överens med hur människor fattar beslut i dagens digitala och anslutna värld. Genom att implementera teknik kan marknadsförare i grunden påverka hur varumärken ser på kundresan. I själva verket är 34% av den digitala transformationen ledd av CMO: er, jämfört med att endast 19% står i spetsen för CTO: er och CIO: er. För marknadsförare kommer detta skifte som en