Att bemästra Freemium-omvandling betyder att bli seriös om produktanalys

Oavsett om du pratar om Rollercoaster Tycoon eller Dropbox, är freemium-erbjudanden fortfarande ett vanligt sätt att locka nya användare till konsument- och företagsprogramvaruprodukter. När de väl är ombord på gratisplattformen kommer vissa användare så småningom att konvertera till betalda planer, medan många fler kommer att stanna i gratisnivån, innehåll med vilka funktioner de kan komma åt. Forskning om ämnen freemiumkonvertering och kundkvarhållande är riklig och företag utmanas ständigt att göra till och med stegvisa förbättringar av

Indikativ: Kundanalys med handlingsbar insikt

Big data är inte längre en nyhet i näringslivet. De flesta företag ser på sig själva som datadrivna; teknologiledare skapar infrastruktur för datainsamling, analytiker söker igenom data och marknadsförare och produktchefer försöker lära av data. Trots att de samlar in och bearbetar mer data än någonsin saknar företag värdefull insikt om sina produkter och deras kunder eftersom de inte använder rätt verktyg för att följa användare under hela kundresan