Vattentortyr - En analysanalogi går en bro för långt

Data, som vatten, finns i många former. Det mänskliga sinnet har utvecklats för att filtrera bort de flesta data som kommer vår väg eftersom det helt enkelt är så mycket av det. När du öppnar dina ögon och öron finns data överallt. Väggens färg, ljudet från luftkonditioneringen och lukten av grannens kaffe behandlas som fukt. Vattnet är i luften hela tiden men det är inte användbart

De två nya e-handelsmåtten du borde spåra

Merchandising (enligt Wikipedia den 19 mars kl 10:18 Pacific Daylight Time) är: Alla metoder som bidrar till försäljning av produkter till en detaljhandelskonsument. På detaljhandeln i butik hänvisar merchandising till de olika produkter som finns att sälja och visa dessa produkter på ett sådant sätt att det stimulerar intresset och lockar kunderna att göra ett köp. Den första (apokryfa) berättelsen om merchandising och data rör engångsblöjor och