Optimerad marknadsföring: Varför ska du anpassa varumärkessegmentering till aktivering och rapportering

Med stora datamängder skapade över flera marknadsföringskanaler utmanas varumärken att organisera och aktivera rätt datatillgångar för att maximera tvärkanalens prestanda. För att bättre förstå din målgrupp, öka försäljningen och minska marknadsföringsavfallet måste du anpassa ditt varumärkesegment till digital aktivering och rapportering. Du måste anpassa varför de köper med vem som köper (målgruppssegmentering) till vad (upplevelse) och hur (digital aktivering) så att alla