Välkomstmeddelande lektioner från e-postexperter

Välkomstmeddelandet kan till en början verka trivialt eftersom många marknadsförare antar att när en kund har registrerat sig, är gärningen klar och de valideras i sin roll. Som marknadsförare är det dock vårt jobb att vägleda användare genom hela upplevelsen med företaget, med målet att främja ett ständigt ökande värde för kundens livstid. En av de viktigaste aspekterna av användarupplevelsen är första intrycket. Detta första intryck kan