Blockchain - Framtiden för finansiell teknik

Orden kryptovaluta och blockchain finns nu överallt. Sådan allmän uppmärksamhet kan förklaras av två faktorer: de höga kostnaderna för Bitcoin-kryptovaluta och komplexiteten i att förstå teknikens väsen. Historien om framväxten av den första digitala valutan och den underliggande P2P-tekniken hjälper oss att förstå dessa "kryptodjunglar". Decentraliserat nätverk Det finns två definitioner av Blockchain: • Kontinuerlig sekventiell kedja av block som innehåller information. • Replikerad distribuerad

Utsikterna att kombinera Blockchain-teknik och Internet of Things

Tekniken bakom bitcoin gör att transaktioner kan genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt utan att behöva någon mellanhand. Dessa tekniker har gått från att praktiskt taget ignoreras till att bli fokus för de stora bankernas innovation. Experter uppskattar att användningen av blockchain-teknik kan innebära en besparing på 20,000 2022 miljoner dollar för sektorn XNUMX. Och vissa går längre och vågar jämföra denna uppfinning med ångmotorns.

Skillnaden mellan SEO och SEM, två tekniker för att fånga trafik till din webbplats

Vet du skillnaden mellan SEO (Search Engine Optimization) och SEM (Search Engine Marketing)? De är de två sidorna av samma mynt. Båda teknikerna används för att fånga trafik till en webbplats. Men en av dem är mer omedelbar, på kort sikt. Och den andra är en mer långsiktig investering. Har du redan gissat vilken av dem som är bäst för dig? Om du fortfarande inte vet det här