Hej DAN: Hur röst till CRM kan stärka dina försäljningsrelationer och hålla dig frisk

Det finns alldeles för många möten att packa in i din dag och inte tillräckligt med tid för att registrera dessa värdefulla beröringspunkter. Även pre-pandemi, sälj- och marknadsföringsteam hade vanligtvis över 9 externa möten om dagen och nu med fjärr- och hybridarbetande sängkläder på längre sikt ökar virtuella mötesvolymer i höjden. Att hålla ett korrekt register över dessa möten för att säkerställa att relationer vårdas och värdefull kontaktdata inte går förlorad har blivit en