Amplero: Ett smartare sätt att minska kundernas churn

När det gäller att minska kundernas churn är kunskap makt, särskilt om det är i form av rik beteendemässig insikt. Som marknadsförare gör vi allt vi kan för att förstå hur kunderna beter sig och varför de lämnar så att vi kan förhindra det. Men vad marknadsförare ofta får är en churn-förklaring snarare än en sann förutsägelse av churn-risk. Så hur kommer du inför problemet? Hur förutsäger du vem

Marknadsförare och maskininlärning: snabbare, smartare, effektivare

I decennier har A / B-test använts av marknadsförare för att bestämma effektiviteten av erbjudanden i körsvar. Marknadsförare presenterar två versioner (A och B), mäter svarsfrekvensen, bestämmer vinnaren och levererar sedan erbjudandet till alla. Men låt oss inse det. Det här tillvägagångssättet är förlamande långsamt, tråkigt och oskuldligt felaktigt - speciellt när du använder det på mobilen. Vad en mobil marknadsförare verkligen behöver är ett sätt att bestämma rätt erbjudande