Så polerar du produktsidor för Mobile App Store före lansering

Läsningstid: 5 minuter Fasen före lansering är en av de mest kritiska perioderna i en apps livscykel. Förläggare måste ta itu med myriader av uppgifter som prövar deras tidshantering och prioriteringsfärdigheter. Men en överväldigande majoritet av appmarknadsförare misslyckas med att inse att skickliga A / B-tester kan jämna ut saker för dem och hjälpa till med olika uppgifter före lanseringen. Det finns många sätt som publicister kan använda A / B-testning innan appens debut