Bästa praxis för att implementera samtalsspårning i dina marknadsföringsstrategier

Samtalsspårning är en etablerad teknik som för närvarande genomgår en stor återuppkomst. Med ökningen av smartphones och den nya mobila kunden blir click-to-call-funktioner mycket mer lockande för den moderna marknadsföraren. Att lockelse är en del av vad som driver 16% ökningen av inkommande samtal till företag jämfört med året innan. Men trots ökningen av både samtal och mobilannonsering har många marknadsförare ännu inte hoppat på samtalsspårning en effektiv marknadsföringstaktik och