Använda automatiserad testning för att förbättra Salesforce-upplevelsen

Att hålla sig före de snabba förändringarna och iterationerna i en storskalig företagsplattform, som Salesforce, kan vara utmanande. Men Salesforce och AccelQ arbetar tillsammans för att möta den utmaningen. Genom att använda AccelQs agila kvalitetshanteringsplattform, som är tätt integrerad med Salesforce, accelereras och förbättras kvaliteten på en organisations Salesforce-utgåvor avsevärt. AccelQ är en samarbetsplattform som företag kan använda för att automatisera, hantera, utföra och spåra Salesforce-test. AccelQ är det enda kontinuerliga testet