Utöver skärmen: Hur Blockchain kommer att påverka influencermarknadsföring

När Tim Berners-Lee uppfann World Wide Web för mer än tre decennier sedan kunde han inte ha förutsett att Internet skulle utvecklas till det allestädes närvarande fenomen som det är idag, och fundamentalt förändra världens funktion över alla livssfärer. Innan Internet strävade barn för att vara astronauter eller läkare, och jobbet som influenser eller innehållsskapare existerade helt enkelt inte. Spola fram till idag och nästan 30 procent av barnen i åldern åtta till tolv