Attention Shoppers: Retail tjänar fler recensioner än restauranger på Yelp

Du hör TripAdvisor, du tror hotell. Du hör Healthgrades, tror du läkare. Du hör Yelp, och chansen är bra att du tycker att restauranger. Det är just därför det är en överraskning för många lokala företagsägare och marknadsförare att läsa Yelps egen statistik, som säger att av de 115 miljoner konsumentrecensioner som Yelpers har lämnat sedan lanseringen, 22% avser shopping jämfört med 18% relaterade till restauranger. Detaljhandelns anseende utgör alltså den dominerande delen av

4 misstag företag gör att skada lokal SEO

Stora förändringar pågår i lokal sökning, inklusive Googles placering av 3 annonser uppåt och trycker ner deras lokala paket och tillkännagivandet att lokala paket snart kan innehålla en betald post. Dessutom bidrar avsmalnade mobilskärmar, spridningen av appar och röstsökning till att öka konkurrensen om synlighet, och pekar på en lokal sökframtid där en kombination av diversifiering och marknadsföringsglans kommer att vara nödvändiga. Och ändå kommer många företag att göra det