Marcom-värdering: Ett alternativ till A / B-testning

Så vi vill alltid veta hur marcom (marknadsföringskommunikation) presterar, både som ett fordon och för en enskild kampanj. Vid utvärdering av marcom är det vanligt att använda enkla A / B-test. Detta är en teknik där slumpmässigt provtagning fyller två celler för kampanjbehandling. En cell får testet och den andra cellen inte. Därefter jämförs svarsfrekvensen eller nettoomsättningen mellan de två cellerna. Om testcellen överträffar kontrollcellen