Hur End-to-End Analytics hjälper företag

Hela analysen är inte bara vackra rapporter och grafik. Förmågan att spåra varje kunds väg, från första kontaktpunkten till vanliga inköp, kan hjälpa företag att minska kostnaderna för ineffektiva och övervärderade reklamkanaler, öka avkastningen och bedöma hur deras online-närvaro påverkar offlineförsäljning. OWOX BI-analytiker har samlat fem fallstudier som visar att högkvalitativ analys hjälper företag att bli framgångsrika och lönsamma. Använda Hela analysen för att utvärdera onlinebidrag Situationen. A