5 lärdomar från över 30 miljoner en-till-en kundinteraktioner 2021

Under 2015 satte jag och min medgrundare för att förändra hur marknadsförare bygger relationer med sina kunder. Varför? Relationen mellan kunder och digitala medier hade förändrats i grunden, men marknadsföringen hade inte utvecklats med det. Jag såg att det fanns ett stort signal-till-brus-problem, och om inte varumärken var hyperrelevanta, kunde de inte få sin marknadsföringssignal tillräckligt stark för att höras över det statiska. Jag såg också att mörk social var på frammarsch, där