SOCXO: Advocacy Marketing med prestationsbaserad prissättning

Som en del av Content Marketing-landskapet har Digital Marketing hittills varit det föredragna tillvägagångssättet för varumärken att nå och engagera sin publik online. Den typiska digitala marknadsföringsmodellen består av en kombination av e-post, sökning och sociala medier och har hittills använt en formell och betald metod för att skapa och distribuera varumärkesinnehåll online. Det har dock förekommit utmaningar och debatter om betalningsmedias strategi, mätbarhet, resultat och avkastning