Marknadsföringsautomatiseringsutmaningarna för marknadsförare, säljare och vd (Data + råd)

Marketing Automation har använts av stora företag ända sedan det blev liv. Detta fenomen satte sitt prägel på marknadsföringsteknik på ett antal sätt. Tidiga lösningar var (och är oftast fortfarande) robusta, funktionsrika och följaktligen komplexa och dyra. Alla dessa gjorde det svårt för mindre företag att implementera marknadsföringsautomation. Även om ett litet företag har råd med automatiseringsprogramvara för marknadsföring har de svårt att få verkligt värde ur det. Detta