Hur effektivt är livestreaming för ditt varumärke?

När sociala medier fortsätter att explodera, är företag på jakt efter nya sätt att dela innehåll. Tidigare höll de flesta företag på att blogga på sin webbplats, vilket var meningsfullt: Det har historiskt varit det billigaste, enklaste och mest tidseffektiva sättet att skapa varumärkesmedvetenhet. Och även om det är viktigt att behärska det skrivna ordet visar studier att produktionen av videoinnehåll är något av en outnyttjad resurs. Mer specifikt produktionen av "live"