2020 lokala marknadsförutsägelser och trender

I takt med att innovation och konvergens inom tekniken fortsätter fortsätter prisvärda möjligheter för lokala företag att skapa medvetenhet, att hitta och sälja online. Här är sex trender som jag förutspår kommer att ha en enorm inverkan 6. Google Maps blir den nya sökningen 2020 kommer fler konsumentsökningar att härröra från Google Maps. I själva verket förväntar sig ett ökande antal konsumenter att helt gå förbi Googles sökning och använda Google-appar på sina telefoner (dvs.