Tillämpa AI för att bygga ut den perfekta köpprofilen och leverera personliga upplevelser

Företag letar ständigt efter sätt att förbättra både effektiviteten och effektiviteten i sin verksamhet. Och detta kommer bara att bli ett viktigare fokus när vi fortsätter att navigera i det komplexa och flyktiga COVID-drabbade kommersiella klimatet. Lyckligtvis blomstrar e-handel. Till skillnad från fysisk detaljhandel, som har påverkats avsevärt av pandemibegränsningar, är onlineförsäljningen högre. Under högsäsongen 2020, som vanligtvis är den mest trafikerade shoppingperioden varje år, ökade försäljningen i Storbritannien online