Hur du kan öka ditt försäljningsköp med en effektiv kundretentionstrategi

För att trivas och överleva i affärer måste företagsägare anamma många tekniker och taktik. En kundretentionstrategi är kritisk eftersom den är mycket effektivare än någon annan marknadsföringsstrategi när det gäller att öka intäkterna och få en avkastning på din marknadsföringsinvestering. Att skaffa en ny kund kan kosta fem gånger mer än att behålla en befintlig kund. Att öka kundbehållningen med 5% kan öka vinsten från 25 till 95%. Framgångsgraden att sälja till en kund