Inkasso för start av e-handel: den definitiva guiden

Transaktionsbaserade förluster är ett faktum för många företag på grund av återbetalningar, obetalda räkningar, återföringar eller ej återförda produkter. Till skillnad från utlåningsföretag som måste acceptera en stor andel förluster som en del av sin affärsmodell, behandlar många nystartade transaktionsförluster som en olägenhet som inte kräver mycket uppmärksamhet. Detta kan leda till ökade förluster på grund av okontrollerat kundbeteende och en eftersläpning av förluster som kan minskas avsevärt med några få