Python: Script A Autosuggest Extract of Trends for Your Niche Search Keywords

Alla gillar Google Trends, men det är lite knepigt när det gäller Long Tail Keywords. Vi gillar alla den officiella google-trender-tjänsten för att få inblick i sökbeteendet. Två saker hindrar dock många från att använda det för gedigen arbete; När du behöver hitta nya nischnyckelord finns det inte tillräckligt med data om Google Trends Brist på officiellt API för att göra förfrågningar till google-trender: När vi använder moduler som pytrends måste vi