Python: Script A Google Autosuggest Extract of Trends for Your Niche Search Keywords

Alla gillar Google Trends, men det är lite knepigt när det gäller Long Tail Keywords. Vi gillar alla den officiella google-trender-tjänsten för att få inblick i sökbeteendet. Två saker hindrar dock många från att använda det för gedigen arbete; När du behöver hitta nya nischnyckelord finns det inte tillräckligt med data om Google Trends Brist på officiellt API för att göra förfrågningar till google-trender: När vi använder moduler som pytrends måste vi