Från personalisering till High-Definition Emotional Intelligence

Människor med hög emotionell intelligens (EQ) är mycket omtyckta, visar starka prestationer och är i allmänhet mer framgångsrika. De är eftertryckliga och har goda sociala färdigheter: de visar medvetenhet om andras känslor och visar denna medvetenhet i sina ord och handlingar. De kan hitta gemensamma grunder med ett brett utbud av människor och vårda relationer som går utöver bara vänlighet och förmågan att komma överens. De uppnår detta genom att lägga märke till och analysera