Pollfish: Hur man levererar globala online-undersökningar effektivt via mobil

Du har skapat den perfekta marknadsundersökningen. Hur kommer du nu att distribuera din undersökning och få ett statistiskt signifikant antal svar snabbt? 10% av världens 18.9 miljarder dollar utgifter för marknadsundersökningar spenderas på online-undersökningar i USA. Du har funderat över detta fler gånger än du har varit i kaffemaskinen. Du har skapat enkätfrågor, skapat varje kombination av svar - till och med perfektionerat frågornas ordning. Sedan granskade du undersökningen och ändrade