Hur e-handel CRM gynnar B2B- och B2C-företag

En betydande förändring i kundbeteende har påverkat många branscher de senaste åren, men e-handelssektorn har drabbats hårdast. Digitalt kunniga kunder har dragit sig mot ett personligt tillvägagångssätt, beröringsfri shoppingupplevelse och interaktioner med flera kanaler. Dessa faktorer driver onlineåterförsäljare att anta ytterligare system för att hjälpa dem att hantera kundrelationer och säkerställa en personlig upplevelse i hård konkurrens. Vid nya kunder är det nödvändigt att