Vilka åtgärder måste marknadsförare vidta för att lyckas online

Under 21-talet har så många tekniker uppstått som gör det möjligt för oss att framgångsrikt marknadsföra företag på ett mer integrerat och effektivt sätt jämfört med det förflutna. Från bloggar, e-handelsbutiker, onlinemarknader till sociala mediekanaler har webben blivit en allmän informationsarena för kunder att söka och konsumera. För första gången har Internet skapat nya möjligheter för företag eftersom digitala verktyg har hjälpt till att effektivisera och automatisera