PowerChord: Centraliserad lokal hantering och distribution av potentiella kunder för varumärken som distribueras av återförsäljare

Ju större märken blir desto fler rörliga delar dyker upp. Varumärken som säljs genom ett nätverk av lokala återförsäljare har en ännu mer komplex uppsättning affärsmål, prioriteringar och onlineupplevelser att överväga – från varumärkesperspektivet ner till lokal nivå. Varumärken vill vara lätta att upptäcka och köpa. Återförsäljare vill ha nya leads, mer fottrafik och ökad försäljning. Kunder vill ha en friktionsfri informationsinsamling och köpupplevelse – och de vill ha det snabbt.