Skapa en digital färdplan för framåtblickande företag

Tim Duncan, Product Growth Lead at Bottle Rocket, diskuterar värdet av att skapa en gemensam digital vision inom ett företag och hur företag kan bli mer smidiga när de anpassar sig till pågående digital marknadsförändring.