Det nya marknadsföringsmandatet: Intäkter eller annat

Arbetslösheten sjönk till 8.4 procent i augusti, då Amerika långsamt återhämtar sig från pandemitoppen. Men anställda, särskilt sälj- och marknadsföringspersonal, återvänder till ett mycket annat landskap. Och det skiljer sig från något vi någonsin sett tidigare. När jag gick med i Salesforce 2009 var vi på hälarna efter den stora lågkonjunkturen. Vår mentalitet som marknadsförare påverkades direkt av den ekonomiska åtdragning som just inträffat över hela världen. Det var magra tider. Men