Vad är en DAM-plattform (Digital Asset Management)?

Digital Asset Management (DAM) består av förvaltningsuppgifter och beslut kring intag, anteckning, katalogisering, lagring, hämtning och distribution av digitala tillgångar. Digitala fotografier, animationer, videor och musik exemplifierar målområdena för mediatillgångsförvaltning (en underkategori till DAM). Vad är Digital Asset Management? Digital Asset Management DAM är metoden att administrera, organisera och distribuera mediefiler. DAM-programvaran gör det möjligt för varumärken att utveckla ett bibliotek med foton, videor, grafik, PDF-filer, mallar och annat