DAM: Vad är Digital Asset Management?

Digital asset management (DAM) består av hanteringsuppgifter och beslut kring intag, anteckning, katalogisering, lagring, hämtning och distribution av digitala tillgångar. Digitala fotografier, animationer, videor och musik exemplifierar målområdena för mediehantering (en underkategori av DAM). Det är svårt att ta ställning till digital kapitalförvaltning utan att tycka obevekligt ange det självklara. Till exempel: marknadsföring i dag är starkt beroende av digitala medier. Och tid är pengar. Så marknadsförare bör spendera lika mycket