Tips för försäljningsaktivering

Tips för försäljningsaktivering

De förändrade marknadsförings- och försäljningstrattarna dikterar hur vi gör affärer. Specifikt hänvisar detta till hur försäljningen närmar sig nya utsikter och stänger affären. Försäljning möjliggör samarbete med marknadsföring och försäljning samtidigt som intäkterna produceras. Att säkerställa att dessa initiativ är anpassade är absolut nödvändigt för både marknadsföring och försäljning.

tips för försäljningsaktiveringSom marknadsförare tycker jag naturligtvis att marknadsföringsinsatser är viktiga. Men i slutet av dagen (beroende på situationen) kommer säljteamet fortfarande att ha en mer "intensiv" inverkan på ett prospekt eftersom det finns direkt och personlig kommunikation (när de väl kommit förbi den tillståndsbaserade marknadsföringen eller kontakta direkt). Att ha en strategisk plan för hur man närmar sig framtidsutsikter ur ett försäljningsperspektiv blir viktigare än någonsin. Medan försäljningscykeln kan vara lika lång som marknadsföringscykeln kan varje enskild beröringspunkt avgöra om du är närmare en sittning med utsikten eller om de är färdiga att prata med dig för alltid.

Om du vill se till att du är ett steg närmare mötet, här är några tips för försäljningsaktivering:

Få en känsla för din framtids personlighetstyp och inlärningsstil. Människor lär sig och smälter innehåll på olika sätt. Specifikt finns det tre typer av inlärning: auditiv, visuell och kinestetisk.

  • Om dina kunder verkligen verkar lära sig att "höra" vad du säger, se till att inkludera podcaster, sociala länkar eller videor i ditt förslag. Det här är innehållsmedierna som kommer att resonera med denna typ av prospekt.
  • Om ditt prospekt verkar svara mer med grafer, diagram eller bilder, har du en visuell elev på dina händer. Detta är den mest framträdande typen av lärare. Flera innehållstyper tilltalar den här eleven - videor, infografik, e-böcker, vitböcker, bilder etc. Om du "visar" utsikterna vad du handlar om är det mer troligt att de förstår och lägger vikt vid det du säger.
  • Slutligen finns det kinestetiska elever som lär sig genom att göra. Detta är lite svårare att hantera ur ett innehållsmarknadsföringsperspektiv, men det kan göras. De vill ha en "hur man" -guide eller innehåll som talar om för dem "hur" de kan lyckas. Whitepapers, e-böcker, videor och webbseminarier som är inriktade på hur man åstadkommer något är bra för denna typ av prospekt. Att visa expertis och tillhandahålla den kunskapen till dem är avgörande.

Var medveten om alla möjliga vägar. I allmänhet finns det inte en beslutsfattare i ett företag. Att besluta att investera i en tjänst eller produkt är ett lagbeslut. Det finns vissa individer som har mer att säga än andra, men det är viktigt att vädja till flera parter inom beslutsprocessen.

  • Vem kommer din produkt eller tjänst att dra nytta av? Detta inkluderar förmodligen marknadsföring, försäljning, verksamhet och execs (bottenlinjen). Har du identifierat hur din produkt / tjänst hjälper var och en av dessa personas?
  • Vi ser en ökning av uppmaningar till frågor. Istället för att berätta en möjlighet att göra något, ställer företag frågor för att uppmuntra klickningar på sina webbplatser. Individer fattar beslut baserat på vad som är bäst för dem - innehåll kring ”personas” hjälper till att övertyga lagbeslutet.

Vårt sponsor för försäljningsförslag, TinderBox, ger möjlighet att skapa multimedieförslag som kommer att tilltala alla typer av elever och vara medveten om vem som tittar på ditt förslag. Dessa mätvärden kommer i slutändan att hjälpa till att stänga affären och utveckla kundprofilering. Hantering av försäljningsförslag är nyckeln till att lyckas med försäljning. Att lära sig att skapa ett effektivt försäljningsförslag kommer att öka antalet konverteringar och klick.

Vilka andra tips för försäljning har du? Vad ser du mer i branschen?

Vad tror du?

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.